Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:34:46

Poprawka 2

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9