Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:17:29

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16