Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:42:29

Poprawka 18

Za: 90 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7