Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 09-01-2015 godz. 17:16:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 12