Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 09-01-2015 godz. 17:15:37

Poprawka 8

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12