Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 09-01-2015 godz. 17:14:49

Poprawka 5

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11