Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 09-01-2015 godz. 17:13:44

Poprawka 1

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 61 54 54 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 31 27 27 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0