Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:41:54

Poprawka 17

Za: 29 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8