Narzędzia:

Ustawa o rybołówstwie morskim

Dnia 09-01-2015 godz. 17:11:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12