Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:07:03

Poprawka 3, 13

Za: 5 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 8