Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:04:30

Poprawka 1, 5, 6, 9, 12, 15-23

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19