Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:01:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 7