Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:41:25

Poprawka 16

Za: 31 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11