Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:00:31

Poprawka 7

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12