Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 17:00:13

Poprawka 6

Za: 90 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7