Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 16:59:47

Poprawka 5

Za: 65 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7