Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 16:58:44

Poprawka 3

Za: 88 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8