Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2015 godz. 16:58:17

Poprawka 1

Za: 63 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 61 57 57 0 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 31 28 0 28 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0