Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:55:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9