Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:54:44

Poprawka 19

Za: 86 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10