Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:54:18

Poprawka 18

Za: 1 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9