Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:53:53

Poprawka 17

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9