Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:53:26

Poprawka 16

Za: 87 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11