Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:52:44

Poprawka 13, 14

Za: 87 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11