Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:51:44

Poprawka 9

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11