Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:50:15

Poprawka 6

Za: 86 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11