Narzędzia:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 09-01-2015 godz. 16:49:16

Poprawka 4

Za: 87 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9