Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:44:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7