Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:44:21

Poprawka 134

Za: 4 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7