Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:39:49

Poprawka 13

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7