Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:39:24

Poprawka 12

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 7