Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:33:16

Poprawka 115

Za: 28 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8