Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:32:47

Poprawka 114

Za: 29 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7