Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:30:46

Poprawka 110

Za: 27 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14