Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:38:58

Poprawka 11

Za: 66 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 6