Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:27:31

Poprawka 104

Za: 29 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 61 56 0 56 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 31 28 28 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0