Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:25:24

Poprawka 100

Za: 28 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7