Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:34:20

Poprawka 1

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 12