Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 17:03:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17