Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Dnia 04-12-2014 godz. 17:02:35

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16