Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Dnia 04-12-2014 godz. 17:01:45

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16