Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Dnia 04-12-2014 godz. 17:00:53

Poprawka 1

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14