Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Dnia 04-12-2014 godz. 16:57:43

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 14