Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Dnia 04-12-2014 godz. 16:56:52

Poprawka 8

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17