Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 04-12-2014 godz. 16:53:31

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 14