Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Dnia 04-12-2014 godz. 16:51:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17