Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Dnia 04-12-2014 godz. 16:50:36

Poprawka 2

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15