Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Dnia 04-12-2014 godz. 16:50:19

Poprawka 1

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14