Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2014 godz. 16:48:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 13