Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 04-12-2014 godz. 16:46:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13